2 nye opplæringsvideoer for ELA Mobil tilgjengelig

Under “Video”  finner du nå 2 nye opplæringsvideoer som omhandler ELA Mobil:

Den ene videoen omhandler spesifikt timeregistrering fra ELA Mobil, mens den andre tar for seg alle funksjoner i ELA Mobil – om vi ikke har glemt noen(!)

Brukernavn og passord for tilgang til videoene får dere hos oss på forespørsel.